tisdag 16 juli 2013

Byggnadsstilar

Det är lätt hänt att all arkitektur från perioden 1850 till 1930 kallas för sekelskifte när den egentligen innefattar flera byggnadsstilar. För att reda ut begreppen tänkte jag gå igenom vilka byggnadstilar som förekom under denna period samt kort beskriva vad som är unikt för respektive stil.

1850-1900: Nyrenässansen

Nyrenässansens arkitektur inspirerades av former från renässansen, europeiskt 1400- till 1600-tal. Renässansens arkitektur baserades på symmetri och geometriska former med inspiration från antikens arkitektur.

Thoraldsens Museum
 

Slutet av 1800-talet till 1910-talet: Jugend (Art Nouveau)

Arkitekter var trötta på att eftersträva den klassiska arkitekturens komposition och ville istället skapa något eget. Kännetecken från denna byggnadsstil är motiv tagna från naturen. Byggnader dekorerades med slingrande linjer och inspiration togs från växter, blommer samt djur.

1910-talet: Nationalromantik

Nationalromantiken sökte efter en nationell arkitektur och kännetecknas av byggnader i tegel och trä. Tungdpunkt lades på lokala material och byggnadsmetoder.

1920-tal: Swedish Grace (nordisk klassisim, tjugotalsklassism)

Svenska motsvarigheten till art déco. Man började tröttna på de organiska formerna och eftersträvade nu istället efter en stramare stil med det sena 1700-talet som förebild. Swedish Grace kan ses som en kombination av nyklassicism och funktionalism.

Stockholms Stadsbibliotek.

Hoppas att detta inlägg gav lite klarhet :)

Bild 1, 2, 3, 4.